måndag 23 januari 2017

Kristinan Kotisaairaanhoito ja Kotipalvelu Kemiönsaarella


Tarvitseeko sinä itse tai läheisesi apua siivouksessa, ruoanlaitossa,  haavanhoidossa, verensokerin tai verenpaineen mittauksessa? Tai ehkä muuten vain jonkun joka tulee käymään, juttelemaan hetken, piristämään päivääsi, tai turvallisen henkilön saattoapuna?
  
Palvelu on suunnattu kaikenikäisille ihmisille ja voi olla joko yksittäisiä tai sännöllisiä käyntejä. 
Jos kyse on säännöllisistä kotikäynneistä, teen ilmaisen arviointikäynnin luonasi. Teemme yhdessä kirjallisen sopimuksen siitä mitä palveluja tarvitset ja sovimme kotikäyntien hinnasta. 

Yksittäisistä käynneistä asiakas maksaa listan mukaisen hinnan katso hinnastoa tässä alempana. 

Teen kotikäyntejä arkisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin. 

Tarjoan asiakaslähtöisiä  palveluja, lähtökohtana asiakkaan kokonaisvaltainen avuntarve. 

Näen ihmisen kokonaisuutena, jotta voisin edistää yksilön terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.Tarjoan myös konsultaatioita ja tukea elämän eri vaiheissa.Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun hinnasto


Kotikäyntien kesto 45 min/käynti.


Säännöllisen kotisairaanhoitoa tai kotioalvelua  tarvitseville 

räätälöidään hinnat.


Kirjallinen sopimus tehdään kaikkien asiakkaiden kanssa.


Kotisairaanhoidosta ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa,


Kotisairaanhoitoa tarjoaa sairaanhoitaja ja kustannuksia voi lisätä 

Kelan hoitotukea hakiessa.


Km-korvaus 0,43€/km


Alla olevat hinnasto koskee tilapäisiä käyntejä

  Arkipäivä

  06.00–18.00    35 €

  18.00–21.00    35 €

  21.00–06.00    55 

  Lauantai

  06.00–18.00   45€

  18.00–21.00   55

  21.00–06.00   70

  Sunnuntai

  06.00–18.00   55

  18.00–21.00   55€

  21.00–06.00   70€
Kristina Österberg ☎ 0469432345

Erikoissairaanhoitaja, Neuropsykiatrinen valmentaja

hildaochhundarna@gmail.com

onsdag 7 december 2016

Kristinas Hemtjänst och Hemsjukvård på KimitoönBehöver du eller din anhörig kanske hjälp med tex städning, 

eller matlagning blodtrycks- eller blodsockermätning, 

vård av sår eller besök för att se hur du mår, diskuterar en stund 

och piggar upp din dag? Berätta för mig, så kan jag hjälpa till!


Det kan vara frågan om tillfälliga besök eller mera 

kontinuerliga besök, ta kontakt med mig om du eller en 

anhörig till dig behöver min hjälp. Om det är frågan om mera

 kontinuerliga besök, gör jag det första hembesöket gratis hos dig.

Under besöket utvärderar vi tillsammans behovet av tjänsten och 

gör ett skriftligt avtal, hur ofta jag besöker dig, vad du vill att jag 

skall göra  och vad priset på tjänsten är. 


För tillfälliga besök uppbärs arvode enligt ”Prislista för hemtjänst 


och hemsjukvård " här nedan.


Jag gör hembesök på vardagar, 
veckoslut och helgdagar. 

Hemsjukvården, som jag erbjuder, utgår helt från kundens behov

av hjälp och stöd.

Jag vill se mänskan som en helhet, allt för att befrämja hälsa och 

välbefinnande för alla individer!


Jag erbjuder också rådgivning och stöd i olika 
livssituationer
Prislista för hemtjänst och hemsjukvårdHembesöken 45 min/besök + km-ersättning 0,43 €/km år 2019För kunder som behöver mera regelbundna besök av hemtjänsten 


och hemsjukvården skräddarsys priserna. 


Skriftliga avtal görs upp med alla kunder.


Hemsjukvården och hemtjänsten är momsfri.


Hemsjukvården utförs av sjukskötare och kan uppges som kostnad


då man anhåller om vårdbidrag från FolkpensionsanstaltenPriserna här nedanför är för tillfälliga besök.

  Vardagar

  06.00–18.00    35€

  18.00–21.00    40

  21.00–06.00    55

  Lördagar

  06.00–18.00   45€

  18.00–21.00   55

  21.00–06.00   70

  Söndagar

  06.00–18.00   55

  18.00–21.00   55€

  21.00–06.00   70€


Kristina Österberg tfn 0469432345

Specialsjukskötare, neuropsykiatrisk coatch


hildaochhundarna@gmail.com